ارتش تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

ارتش: تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف ماهی موجب زیاد کردن قدرت باروری می شود

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد افزودن غذاهای دریایی به رژیم غذایی می تواند به زیاد کردن قوه باروری افراد کمک کند. 

مصرف ماهی موجب زیاد کردن قدرت باروری می شود

مصرف ماهی موجب زیاد کردن قدرت باروری می شود

عبارات مهم : باردار

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد افزودن غذاهای دریایی به رژیم غذایی می تواند به زیاد کردن قوه باروری افراد کمک کند.

به گزارش مهر، این مطالعه رابطه علّی و معلولی مصرف ماهی با زیاد کردن قوه باروری را اثبات نمی کند، ولی نشان می دهد زوجینی که ماهی بیشتری در طول هفته مصرف می کردند احتمال بارداری ارزش در طول مطالعه زیاد بود.

«اودری گاسکینز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «نتایج مطالعه ما نشان می دهد غذای دریایی می تواند دارای فایده های زیادی در زمینه باروری از جمله کوتاه تر شدن مدت وقت باردارشدن شود.»

مصرف ماهی موجب زیاد کردن قدرت باروری می شود

در این مطالعه، محققان اوضاع ۵۰۰ زوج را به مدت یک سال تحت نظر داشتند. تمامی شرکت کنندگان قصد بارداری داشتند. تمامی زوجین میزان مصرف غذای دریایی ارزش را نیز گزارش کرده بودند.

نتایج نشان داد ۹۲ درصد زوجینی که بیش از دو بار در هفته غذای دریایی می خوردند تا آخر مطالعه باردار شده است بودند، حال آنکه ۷۹ درصد زوجینی که غذای دریایی کمتر مصرف می کردند تا آخر مطالعه باردار شده است بودند.

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد افزودن غذاهای دریایی به رژیم غذایی می تواند به زیاد کردن قوه باروری افراد کمک کند. 

این مطالعه بیانگر این مطلب است که مصرف غذای دریایی می تواند بر کیفیت اسپرم، تخمک گذاری یا کیفیت جنین تاثیر گذارد.

گاسکینز در ادامه می افزاید: «نتایج ما تاکید دارد که نه تنها رژیم غذایی زن، بلکه رژیم غذایی مرد هم در وقت بارداری اهمیت دارد و جهت زیاد کردن قدرت باروری، هر یک از زوجین باید ماهی و غذای دریایی را در رژیم غذایی خود بگنجانند.»

ماهی سرشار از پروتئین و سایر مواد مغذی ای است که جهت زنان باردار و زنانی که قصد بارداری دارند سودمند است.

مصرف ماهی موجب زیاد کردن قدرت باروری می شود

واژه های کلیدی: باردار | دریایی | مطالعه | بارداری | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog